Zapraszamy do siedziby Biura detektywistycznego HALSKI w Warszawie, ul. Puławska 176/178 lokal 62.

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny, gdyż (z uwagi na charakter pracy) wszyscy detektywi mogą znajdować się w terenie.

Na Państwa życzenie, detektyw spotka się w dowolnym wskazanym przez Klienta miejscu.

Podczas rozmowy z Państwem:

  1. Wysłuchamy relacji nurtującej do rozwiązania sprawy,
  2. Wskażemy najlepszy zakres czynności do osiągnięcia zamierzonego celu,
  3. Przedstawimy czas i czynności do realizacji
  4. Wycenimy koszt ewentualnej usługi,
  5. Umowę na wykonanie zlecenia podpiszemy dopiero po podjęciu przez Państwa decyzji o nawiązaniu współpracy. Do tego czasu nasze zaangażowanie w Państwa sprawę będzie bezpłatne.

Zakres działania, duże zróżnicowanie oraz wymagany czas do prawidłowej realizacji zadania ma istotny wpływ na cenę zlecenia. W związku z tym do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie i po wspólnym omówieniu czynności do realizacji, wymaganego do tego czasu oraz określenia zaangażowania sił i środków ustalamy każdorazowo cenę na zamówioną usługę.

Wycenę zleconych czynności otrzymają Państwo podczas pierwszego spotkania z detektywem, co w żadnym razie nie zobowiązuje Państwa do poniesienia jakichkolwiek kosztów przed podpisaniem umowy.

Przygotujemy dla Państwa elastyczną formę rozliczenia za wykonaną pracę.

Według Państwa uznania możemy się umówić na rozliczenie:

  • godzinowe
  • dzienne (8-10 h)
  • dobowe (24 h)
  • ryczaltowe za cale zlecenie

Maksymalne zaangażowanie osobiste detektywa w realizowanym zleceniu, przy zastosowaniu wymaganych do pozytywnej realizacji zadania sił i środków jest możliwe przy ustalonych wspólnie cenach. Do ustalonych cen należy doliczyć 23% podatku VAT.