W celu uzyskania pożyczki lub kredytu należy złożyć wypełniony wniosek wraz z załącznikami. Dane tam zawarte informują udzielającego kredytu o kondycji finansowej potencjalnego kredytobiorcy, co ma bezpośrednie przełożenie na jego możliwości kredytowe.

W celu zminimalizowania możliwości udzielenia ryzykownego kredytu lub w przypadku sfałszowania dokumentacji kredytowej – wyłudzenia kredytu, Agencja Detektywistyczna HALSKI przeprowadzi sprawdzenie wiarygodności składanych dokumentów kredytowych oraz przeprowadzi wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania lub zatrudnienia wnioskodawcy.