Znaczna część szkód komunikacyjnych jak również i innych zgłaszanych firmom ubezpieczeniowym stanowi element działań niedozwolonych polegających na informowaniu ubezpieczyciela o zdarzeniu, nie objętym ubezpieczeniem lub też przedstawiając większe szkody niż miały miejsce w rzeczywistości oraz wiele innych sposobów wyłudzenia nienależnego odszkodowania.

Licencjonowani detektywi HALSKI dokonają sprawdzenia wiarygodności składanej dokumentacji szkodowej.