Detektyw podczas realizacji zlecenia zbiera informacje dotyczące naszych kontrahentów, współpracowników, podwładnych, znajomych, ale również naszych rodzin i nas samych.

Zebrane informacje mogą być do tego stopnia „wrażliwe”, że powierzenie zdobycia ich nieuczciwemu detektywowi, a co najgorsze, osobie nieuprawnionej do wykonywania tego zawodu, może narazić nas na wiele nieprzyjemności. Taka sytuacja może doprowadzić do niebezpieczeństwa dla prowadzonego biznesu jak również dla bezpieczeństwa osób (włącznie ze zlecającym usługę), które będą się znajdowały w zainteresowaniu nieuczciwego detektywa.

Nieuczciwy detektyw

Jak rozpoznać nieuczciwego detektywa

 • brak licencji detektywa
 • brak ubezpieczenia działalności detektywistycznej
 • brak wpisu do rejestru działalności regulowanej

Niewiarygodny detektyw

 • odmowa detektywa na spotkanie w siedzibie biura detektywistycznego
 • niewskazanie pełnych danych adresowych agencji detektywistycznej
 • sugerowanie wykonania zlecenia bez podpisania umowy pod pretekstem ominięcia podatku
 • niewystawienie potwierdzenia wpłaconej zaliczki na poczet wykonania zlecenia
 • bezpodstawnie niska cena w porównaniu do cen konkurencji.

Efekty współpracy

Efekty współpracy z nieuczciwym / niewiarygodnym detektywem:

 • utrata pieniędzy za niezrealizowanie lub niewłaściwe zrealizowanie zlecenia
 • brak możliwości wykorzystania sprawozdania z wykonanych czynności jako materiał dowodowy w postępowaniu przed organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości
 • brak możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy jako świadka w różnego rodzaju postępowaniach
 • brak możliwości odzyskania utraconych środków finansowych w przypadku braku pisemnej umowy jak również przy braku potwierdzenia wpłat zaliczek na poczet realizacji zlecenia.

„Dobry” detektyw

W celu dokonania wyboru uczciwego detektywa, podczas pierwszego spotkania należy poprosić o okazanie licencji detektywa, ubezpieczenia działalności oraz wpisu do rejestru działalności regulowanej.

Na zamówiona usługę musi zostać sporządzona umowa, a wpłatę zaliczki detektyw potwierdza wystawieniem faktury zaliczkowej. Za całość usługi również musi być wystawiona taka faktura.

Po wykonaniu usługi detektyw przekazuje pisemne Sprawozdanie z wykonanych czynności i dokonanych ustaleń wraz z materiałem (audio, foto, video) jeżeli taki był zamawiany i został wykonany. Dokument ten może być wykorzystany jako dowód w różnego rodzaju postępowaniach, zaś detektyw może występować w charakterze świadka i być przesłuchiwany.