Otwierasz lub prowadzisz firmę, zależy Ci na dobrych pracownikach – przede wszystkim lojalnych, takich którym możesz zaufać, powierzyć własne mienie, a przede wszystkim niejawne informacje handlowe firmy, o którą dbasz od wielu lat, lub o założeniu której marzysz od dzieciństwa.

Wszystkie trudy dotychczasowych starań możesz utracić poprzez zatrudnienie niewłaściwej osoby na niewłaściwym stanowisku.

W celu weryfikacji pracownika:

  • przeprowadzimy wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania i poprzednim miejscu zatrudnienia,
  • ustalimy kontakty towarzyskie oraz zwyczaje i przyzwyczajenia,
  • sprawdzimy czy jest karany prawomocnym wyrokiem,
  • sprawdzimy czy figuruje w Krajowym Rejestrze Dłużników,
  • poddamy szczegółowej weryfikacji Curriculum Vitae,
  • sprawdzimy co robi na zwolnieniu lekarskim – czy jest rzeczywiście chory i nie pracuje w tym czasie dla konkurencji.