Pieczęć windykacyjna jest to usługa kierowana do Klientów, którzy aby zapobiec powstawaniu przeterminowanych płatności, umieszczają „Logo” Biura Detektywistycznego HALSKI wraz z adnotacją o bieżącym zewnętrznym nadzorze płatności w niżej wskazanej formie, lub innej wybranej przez Państwa, np.:

„Brak wpłaty w terminie
spowoduje bezpośredni udział detektywa
w dochodzeniu przeterminowanych płatności.”