Każdy z Państwa, bez względu czy jest osobą prywatną, biznesmenem, księdzem, politykiem, osobą funkcyjną lub działającą na forum publicznym, decydentem czy też lekarzem narażony jest na ryzyko zainteresowania osób trzecich. Narażona jest również nie tylko Wasza prywatność, ale również informacje o szerszym znaczeniu, których wydostanie się do osób niepowołanych może narazić Wasze interesy na poważne kłopoty i realne straty.

Zauważasz, że Twoje plany lub pomysły „przychodzą do głowy” również Twojej konkurencji, do której odchodzą obecni lub potencjalni kontrahenci, nasiliły się kontrole zewnętrzne Twojej działalności lub tylko chcesz się przekonać i zabezpieczyć przed możliwością ingerencji w Twoją prywatność lub działalność gospodarczą.

Zakładanie podsłuchów może mieć na celu zbieranie informacji do spraw: cywilnych, majątkowych, zdrady małżeńskiej, zazdrości, konkurencji, zdolności płatniczych, planów reorganizacji firmy, nowych technologii, majątku firmy, ochrony tajemnic handlowych, znaków towarowych, strategii prowadzonych negocjacji, problemów finansowych i prawnych firmy, nazw handlowych, danych personalnych pracowników i ich wynagrodzeń, technologii produkcji i innych.

Urządzenia wykorzystywane do podsłuchów, mikrokamery oraz wiele innych są to bardzo małych rozmiarów nadajniki, które drogą radiową przesyłają informacje do odbiorników. Montowane są lub zakładane w przeróżnych miejscach i przedmiotach bez wiedzy osób przebywających lub zarządzających nimi.

Do w/w miejsc możemy zaliczyć m.in.: domy, mieszkania, biura, samochody, magazyny, restauracje i wielu innych, w których mogą przebywać osoby posiadające wiedzę, w posiadanie której chcą wejść inne osoby.

Podsłuchy mogą być montowane w: telefonach, komputerach, gniazdkach telefonicznych, skrzynkach rozdzielczych, żyrandolach, ścianach, szybach wentylacyjnych, pod tynkiem, w tunelach akustycznych, gniazdkach elektrycznych, meblach, w telefonach stacjonarnych, faksach, lampach, zabawkach, kalkulatorach, zegarach, obrazach, doniczkach, koszach na śmieci, zapalniczkach, długopisach, okularach i wielu innych.

Wykrywanie podsłuchów lub podglądu przez Biuro Detektywistyczne HALSKI obejmuje kontrolę fizyczną i techniczną zleconej powierzchni lub obszaru w celu wykrycia sygnałów nadawczych z urządzeń służących do przenoszenia dźwięku lub obrazu z badanego miejsca lub obszaru.

Skanowanie i nasłuchiwanie wysokiej jakości specjalistyczną aparaturą elektroniczną doprowadza do lokalizacji poboru mocy, wskazania częstotliwości pracy, analizy widma, rejestracji i zapisu przenoszonej treści drogą radiową zamontowanej tzw. „pluskwy”, „Video pluskwy”, „GSM pagera” i innych zdalnych urządzeń radiowych. Przeprowadzamy także badania sieci elektrycznej, telefonicznej i przewodów metalizowanych.