Informacja gospodarcza polega na zebraniu wszelkich dostępnych informacji dotyczących wskazanego podmiotu. Szczegółowemu sprawdzeniu podlegają przede wszystkim sytuacja finansowa i materialna sprawdzanej firmy kontrahenta.

Usługę wykonamy zgodnie z Państwa zamówieniem, włącznie z niestandardowymi ustaleniami, w posiadaniu których będą Państwo chcieli się znaleźć.

Zebrane informacje przekażemy w formie Sprawozdania Detektywistycznego wraz z zamówionymi załącznikami. Może to być materiał dowodowy w postaci foto–video oraz analizy dokumentacji księgowo–podatkowej oraz rejestrowej firmy. W tym zakresie współpracujemy z biurem rachunkowym, które udziela nam wsparcia merytorycznego przy badaniu dokumentacji kontrahenta.

Zamawiając tę usługę zabezpieczą Państwo swoją firmę przed niesolidnymi partnerami w biznesie, zdobędą informacje o kondycji finansowej kontrahenta i jego majątku – co może być niezbędne przy ewentualnym postępowaniu windykacyjnym oraz w postępowaniu egzekucyjnym ułatwi komornikowi dotarcie do posiadanego majątku dłużnika.