Na Państwa życzenie, z każdej realizowanej przez Biuro detektywistyczne HALSKI usługi poza szczegółowym Raportem, sporządzimy profesjonalną dokumentację audio, foto, video (zgodnie z zamówieniem).

Materiał w takiej postaci stanowi obrazowo-wizualny przebieg wykonanych czynności w realizowanej sprawie. Przedstawia najistotniejsze elementy zaobserwowanych zdarzeń, który stanowi istotny element materiału dowodowego potwierdzającego lub wykluczającego Państwa przypuszczenia lub podejrzenia.