Monitoring płatności jest to sprawdzona forma nadzoru detektywów z Biura detektywistycznego HALSKI nad regularnym i terminowym spływem należności od kontrahentów.

Nawiązujemy bezpośredni kontakt z kontrahentami Waszej firmy bezpośrednio przed terminem płatności i w delikatny sposób przypominamy o terminie i kwocie jaką należy uregulować. Taka forma nadzoru daje do zrozumienia kontrahentom o systematycznej kontroli nad regularnymi płatnościami.

Ponadto daje Państwa kontrahentom do zrozumienia, że w przypadku braku płynności w płatnościach natychmiast do wyjaśnienia przyczyn zwłoki wkraczają detektywi HALSKI, których zadaniem jest wyjaśnienie przyczyn i okoliczności opóźnienia. Podczas bezpośrednich kontaktów z Państwa dłużnikiem – w imieniu Zleceniodawcy, dokonują ustalenia terminu zapłaty i dokumentują to w formie notatki detektywa, na której podpisuje się również dłużnik. Materiał dowodowy w postaci notatki detektywa będzie niezbitym dowodem w Sądzie, ale co najważniejsze – niezwłoczna reakcja detektywa daje najwyższą skuteczność do niedopuszczenia do powstania długoterminowych długów.

Czym późniejsza reakcja na brak płatności – tym trudniejsze jest odzyskanie należnych pieniędzy.