Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością ciągłego nawiązywania nowych znajomości biznesowych i podpisywania kolejnych kontraktów handlowych z nieznanymi podmiotami gospodarczymi.

W celu zminimalizowania podjęcia błędnych i zagrożonych znacznym ryzykiem decyzji w kontaktach z nieznanymi do tej pory kontrahentami przydatnym orężem jest wywiad gospodarczy.

Realizując taką usługę jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu niezbędnych informacji minimalizujących podejmowane ryzyko zawarcia kontraktu z niewiarygodnym czy też niewypłacalnym kontrahentem. W ramach wywiadu gospodarczego możemy zebrać niżej wymienione informacje:

  • badanie przeszłości firmy,
  • ustalenie wiarygodności płatniczej i płynności finansowej,
  • zbieranie opinii o kontrahencie wśród pracowników, współpracowników i w środowisku firmy
  • ocena wiarygodności składanych dokumentów,
  • ustalenie majątku oraz ujawnienie jego ukrytych składników,
  • ustalenie majątku ewentualnie zabezpieczonego do postępowań nakazowych,
  • obciążenia kontrahenta do postępowań: karnych, windykacyjnych, zastawów, KRD, itp.