Zdrada małżeńska (również podejrzenie) może być podstawową przyczyną podjęcia decyzji o rozwodzie. W celu potwierdzenia lub wykluczenia podejrzeń warto dokonać wiarygodnych ustaleń co do ewentualnych przypuszczeń. Przeprowadzone przez detektywa ustalenia, które nie potwierdzą Państwa przypuszczeń spowodują unormowanie sytuacji w Waszym związku. Jeżeli podejrzenia potwierdzą się, będą mieli Państwo materiał dowodowy do ewentualnej sprawy rozwodowej oraz alimentacyjnej. W trakcie realizacji zadania miedzy innymi:

  • ustalimy rozkład dnia wskazanej do obserwacji osoby,
  • ustalimy i sprawdzimy miejsca, w których wskazana osoba mieszka/przebywa,
  • ustalimy kontakty towarzyskie ich charakter i zaangażowanie w ewentualny romans,
  • sporządzimy dokumentację (audio, foto, video – wg zamówienia),
  • sporządzimy Raport z wykonanych czynności będzie mógł być wykorzystany zgodnie z wolą zleceniodawcy, zaś detektyw może być świadkiem w Sądzie.