W ramach windykacji Biuro detektywistyczne HALSKI udzieli Państwu kompleksowej pomocy na każdym etapie tego postępowania. Motywując dłużnika do spłaty zadłużenia nasi detektywi nawiążą osobisty kontakt z dłużnikiem oraz przeprowadzą intensywne i skuteczne negocjacje w celu ustalenia sposobu wybrnięcia z impasu. Przeprowadzając bezpośrednią windykację w miejscu pracy lub zamieszkania dłużnika gromadzimy równocześnie materiał dowodowy do następnych ewentualnych etapów postępowania windykacyjnego.

Zbierając kompleksowe informacje o dłużniku, poza ustaleniem jego majątku, który będzie można poddać egzekucji i licytacji, wchodzimy w posiadanie również takiej wiedzy, która może utrudnić dłużnikowi prowadzenie dalszych interesów bez spłaty zadłużenia naszemu Klientowi.

Podejmiemy się również działania na etapie przedsądowym oraz sądowym. Po uzyskaniu prawomocnego wyroku nasi detektywi mogą uczestniczyć w postępowaniu egzekucyjnym oraz komorniczym.

Usługę windykacyjną wraz z zakresem czynności do wykonania ustalamy każdorazowo według życzenia Klienta i możemy ją rozpocząć na dowolnym etapie postępowania oraz zakończyć w wybranym przez Państwa momencie.