Badając i analizując dokumentację Księgową firmy rozpoczynamy od weryfikacji danych ujętych w KRS i akcie założycielskim spółki oraz ich aktualizacje w księdze udziałów.

Weryfikujemy dane finansowe na podstawie:

  • sprawozdań finansowych obejmujących wstęp do sprawozdania oraz bilans i informację dodatkową wraz z uchwałami o zatwierdzeniu za wszystkie okresy od początku działalności,
  • pełnego zestawienia obrotów i sald oraz zapisów na kontach,
  • kontroli posiadanych środków trwałych wraz z planem amortyzacji,
  • oceny zobowiązań na podstawie listy umów dotyczących leasingów, najmów,
  • wykazania listy należności przeterminowanych i dochodzonych na drodze sądowej i listy należności zgłoszonych do US w trybie 89a ustawy o VAT,
  • oceny wysokości realnej straty podatkowej zgłaszanej w deklaracji CIT 8 za wszystkie lata,
  • weryfikacji deklaracji VAT 7 z uwzględnieniem rejestrów,
  • weryfikacji deklaracji podatku od nieruchomości,
  • weryfikacji poprawności spraw pracowniczych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów w zakresie Prawa Pracy i systemu ZUS.