Zajmujemy się poszukiwaniem osób: zaginionych, ukrywających się, dłużników, uciekinierów z domu, dawnych znajomych; ustaleniem miejsca zamieszkania, ustaleniem miejsca pracy. Nasze metody polegają na ustaleniu:

  • okoliczności i przyczyn zaginięcia osoby poszukiwanej,
  • rozkładu dnia osoby poszukiwanej bezpośrednio przed zaginięciem lub uprowadzeniem,
  • kontaktów towarzyskich osoby zaginionej lub uprowadzonej,
  • świadków zdarzenia lub mogących wnieść coś ważnego do sprawy,
  • w bazach danych instytucji i organów Państwa informacji mogących być pomocnymi w przedmiotowych ustaleniach,
  • ewentualnych sprawców porwania oraz ich obserwacji,
  • kontakt z ewentualnymi porywaczami i będziemy prowadzić w imieniu Klienta negocjacje.

Z uwagi na powagę sprawy przy wyrażeniu zgody przez Zleceniodawcę nawiążemy ścisłą współpracę z organami ścigania w zakresie poszukiwania osoby.
Przy poszukiwaniu mienia dokonamy wszelkich starań w celu odnalezienia utraconego mienia, sporządzenia materiału dowodowego z ustaleń oraz zabezpieczeniu mienia do dalszych decyzji prawowitego właściciela.

Jeżeli potrzebujecie ustalić miejsce przebywania osoby, która ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości i występujecie w charakterze pokrzywdzonego gotowi jesteśmy udzielić profesjonalnej pomocy.

Ustalimy miejsce zamieszkania / przebywania dłużnika w celach windykacyjnych. Nasi detektywi dokonają wszelkich starań w celu zdobycia i przekazania informacji, w posiadaniu których zleceniodawca będzie chciał się znaleźć.

W przypadku potrzeby ustalenia miejsca pracy wskazanej osoby (np. przy sprawach alimentacyjnych) proszę o przekazanie posiadanych informacji – resztą zajmie się Biuro Detektywistyczne HALSKI. Postaramy się również ustalić zajmowane stanowisko oraz wysokość zarobków.