Jeżeli podejrzewacie Państwo, że Wasza firma jest narażona na nieuczciwą konkurencję, należy podjąć działania, które potwierdzą (lub zaprzeczą) te niedozwolone prawem praktyki konkurencji. Dalsze tolerowanie takich działań przyniesie Waszej firmie niewspółmiernie duże straty finansowe, a nawet może doprowadzić do utraty płynności finansowej oraz upadłości.

W ramach naszych działań przeprowadzimy wywiad wśród pracowników i współpracowników, dokonamy ustaleń w siedzibie konkurencyjnej firmy oraz dokonamy analizy wszystkich informacji o firmie.

Przedstawimy Państwu materiał dowodowy w postaci foto-video potwierdzający nielegalną praktykę lub dostarczymy informację, która Państwa uspokoi gdyż np. ustalimy, że podejrzenia były bezpodstawne. Jednakże należy być czujnym i dbać o interesy własnej firmy.

Ujawnianie i bezprawne przekazywanie wiadomości stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową również naraża firmę na znaczne straty finansowe. Pomożemy zabezpieczyć Wasze tajemnice, a w przypadku wydostania się ich w niepowołane ręce postaramy się ustalić sprawców i nie dopuścić do podobnych zdarzeń w przyszłości.